Σύστημα του Υπερβατολογικού ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΥ

Σύστημα του Υπερβατολογικού ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΥ
ISBN : 978-960-89886-6-8
Σελίδες : 0
Συγγραφείς :
  • Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Μετάφραση: Παναγιώτης Δάφνος

Πρόλογος, Εισαγωγή & Επιμέλεια μετάφρασης: Θεόδωρος Πενολίδης


Τιμή : 38.00 €      Αγορά

Ό,τι αντιλαμβάνεται αφ' εαυτού έκαστος, ο οποίος μας έχει ακολουθήσει μέχρι τούδε πρεσεκτικά, είναι ότι η αρχή και το τέλος αυτής της φιλοσοφίας είναι η ελευθερία, το απολύτως αναπόδεικτον, το οποίον αποδεικνύεται μόνον διά του ιδίου του του εαυτού. Ό,τι εις όλα τα άλλα συστήματα της ελευθερίας απειλεί να επιφέρη την κατάρρευσιν, παράγεται εις αυτό το σύστημα από αυτήν την ιδίαν. Το Είναι εις αυτό το σύστημα είναι μόνον η ανηρημένη ελευθερία.


Υπομνήματα


Φωτογραφίες

Συμπόσιο Εκδοτικού Οίκου