Κατάλογος Βιβλίων

Σύστημα του Υπερβατολογικού ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΥ


Συγγραφείς
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
Αναλυτική Παρουσίαση...

Τιμή : 38.00 €      Αγορά

Η Επιστήμη της Λογικής – Η Διδασκαλία περί της Ουσίας (Β')

Με την δημοσίευση της δίγλωσσης αυτής έκδοσης, η οποία περιλαμβάνει την ελληνική μετάφραση του δεύτερου και του τρίτου τμήματος της εγελιανής Διδασκαλίας περί της Ουσίας, ολοκληρώνεται το δεύτερο βιβλίο της Αντικειμενικής Λογικής, η Ουσία.
Συγγραφείς
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Αναλυτική Παρουσίαση...

Τιμή : 28.00 €      Αγορά

DESCARTES - ΚΑΝΟΝΕΣ


Συγγραφείς
Descartes
Αναλυτική Παρουσίαση...

Τιμή : 20.00 €      Αγορά

Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ


Συγγραφείς
Johann Gottlieb Fichte
Αναλυτική Παρουσίαση...

Τιμή : 25.00 €      Αγορά

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ


Συγγραφείς
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Αναλυτική Παρουσίαση...

Τιμή : 22.00 €      Αγορά