Υπό-Έκδοση Συγγράμματα

  • GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ, Πρώτος τόμος, Η αντικειμενική Λογική, Δεύτερο Βιβλίο, Η διδασκαλία Περί της Ουσίας (β), Δεύτερο τμήμα: Η Έκφανση, Πρώτο κεφάλαιο: Η εξιστάμενη ύπαρξη, Δεύτερο κεφάλαιο: Η έκφανση, Τρίτο κεφάλαιο: Ο ουσιώδης συσχετίζων λόγος, Τρίτο τμήμα: Η ενεργός πραγματικότητα. Πρώτο κεφάλαιο: Το απόλυτο, Δεύτερο κεφάλαιο: Η ενεργός πραγματικότητα, Τρίτο κεφάλαιο: Ο απόλυτος συσχετίζων λόγος
  • Νικόλαος Κουζανός: Η γινώσκουσα Αγνωσία.
  • René Descartes: Κανόνες για την καθοδήγηση της γνωστικής δύναμης.
  • Immanuel Kant: Κριτική του καθαρού Λόγου.
  • J.G.Fichte: Ο προορισμός του ανθρώπου.
  • F.W.J. Schelling: Φιλοσοφικές έρευνες για την ουσία της ανθρώπινης ελευθερίας και τα πράγματα που σχετίζονται με αυτήν.
  • S. Kierkegaard: Η έννοια «αγωνία».