Ταυτότητα

Ο εκδοτικός οίκος ΚΡΑΤΕΡΟΣ αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει εκδόσεις φιλοσοφικών έργων με σκοπό να δώσει στον Έλληνα αναγνώστη, στο πλαίσιο μιας Φιλοσοφικής Βιβλιοθήκης, τα κείμενα εκείνα της φιλοσοφικής γραμματείας, τόσο της αρχαίας όσο και της νεότερης, τα οποία καλλιεργούν τη συστηματική διάσταση της φιλοσοφίας.

Η ιδέα μιας Φιλοσοφικής Βιβλιοθήκης, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες πνευματικές ανάγκες του τόπου μας, γεννήθηκε από ένα βαθύ χρέος προς τη φιλοσοφική παιδεία στη χώρα μας. Ο Έλληνας αναγνώστης δεν μπορεί να έχει γνήσια επαφή με τις πηγές της φιλοσοφίας, όταν απουσιάζουν οι έγκυρες μεταφράσεις των βασικών έργων της.
Οι εκδόσεις ΚΡΑΤΕΡΟΣ θέλουν να πιστεύουν ότι η παρουσίαση βασικών φιλοσοφικών έργων στη γλώσσα μας – έργων που θεμελίωσαν τόσο την αρχαία όσο και τη νεότερη φιλοσοφία – θα βρει κάποια θέση στη γενικότερη προσπάθεια της πνευματικής αναγέννησης του τόπου μας και θα αποτελέσει ένα πόλο έλξης για όλους εκείνους, οι οποίοι θα επιθυμούσαν ειλικρινά να προσφέρουν τις πνευματικές τους δυνάμεις στην υπηρεσία της φιλοσοφικής μας παιδείας.